ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ανακοινώσεις

11/10/2023 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων των τριών διακριτών χαρτοφυλακίων «Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής», «Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων» και «Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων.
17/10/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)
17/10/2022 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Ακινήτου μέσω Ηλ. Δημοπρασίας (E-Auction).
23/05/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)
23/05/2022 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Ακινήτου μέσω Ηλ. Δημοπρασίας (E-Auction).
04/03/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)
04/03/2022 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Ακινήτου μέσω Ηλ. Δημοπρασίας (E-Auction).
19/01/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)
19/01/2022 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Ακινήτου μέσω Ηλ. Δημοπρασίας (E-Auction).
14/12/2021 Πρακτικό Κατακύρωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Μετοχών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
23/11/2021 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων χαρτοφυλακίου δανείων «Αριάδνη».
14/10/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)
14/10/2021 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Ακινήτου μέσω Ηλ. Δημοπρασίας (E-Auction).
07/07/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)
20/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
24/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
23/11/2020 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Ακινήτου μέσω Ηλ. Δημοπρασίας (E-Auction).
23/11/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Ακινήτων μέσω Ηλ. Δημοπρασίας (E-Auction).
09/09/2020 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Ακινήτου μέσω Ηλ. Δημοπρασίας (E-Auction).
31/07/2020 Ανακοίνωση Εκκαθάρισης περί ορισμού δικασίμου έφεσης κατά της 345.2018 απόφασης ΠΠρΑθ.
06/07/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)
06/07/2020 Προκήρυξη Ε-auction 06.07.2020
17/06/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)
17/06/2020 Προκήρυξη Ε-auction 17.06.2020
11/11/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
09/09/2019 PQH Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 09 Σεπτεμβρίου 2019
12/07/2019 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων χαρτοφυλακίου δανείων.
04/07/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
04/06/2019 Announcement GR E-auction 04 Ιουνίου 2019 ΑΤΕ
04/06/2019 PQH Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 04 Ιουνίου 2019
13/08/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
11/04/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
21/07/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
10/05/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
04/03/2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΜΠΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
23/02/2016 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΕ ΥΕΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
​18/12/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
​11/12/2015 ΥΠΟΒΟΛΗ TΕΤΑΡΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
​19/06/20​15 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Κ.Λ.Π.​(500 ΑΤΟΜΑ)
​24/12/20​1​4 ΥΠΟΒΟΛΗ TΡΙΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
​04/11/20​1​4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
​21/01/20​1​4 ΑΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ​